Travel dust A trip to the dust with our Western Vespa friends, we came here to feel the freedom and nature of the beautiful, empty waters, take your backpack and explore with us this wonderful sea.
(chuyến du lịch bụi cùng những người bạn Vespa Tây ninh,chúng tôi đến đây để cảm nhận sự tự do và thiên nhiên vùng biển vắng xinh đẹp,hãy xách ba lô lên và cùng chúng tôi khám phá vùng biển tuyệt vời này nha)

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://aatapaatalu.net/category/du-lich/

Tagged :

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *