Trích đoạn đầu của vở cải lương ” Lá cờ thêu 6 chữ vàng”: Trần Quốc Toản còn nhỏ tuổi nhưng xin vua cho đi đánh giặc cứu nước, vua không cho, coi là còn nhỏ nên ban cho quả cam,…

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri/

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *