VTC16 | Ông Đỗ Văn Thắng, Hưng Yên đã chặt sạch vườn nhãn lồng đang ra hoa, tự mình điều khiển lịch ra hoa của nhãn mặc sự phản đối kịch liệt…

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://aatapaatalu.net/category/bat-dong-san/

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *