Các loại hình trò chơi được tập huấn tại Tỉnh đoàn Nghệ An, có thể áp dụng cho các buổi sinh hoạt Đoàn để tạo không khí sôi nổi, thu hút Đoàn viên thanh niên. Trò chơi dễ chơi, dễ tìm kiếm dụng cụ trò chơi.

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri

admin

18 thoughts on “Trò chơi dành cho các buổi sinh hoạt Đoàn”

  1. Giống trò chơi của con nít. Đoàn thanh niên cộng sản HCM ngày nay trở thành một tổ chức không có ích lợi gì cho đất nước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *