source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri/

abigailimaino

One thought on “[Trực tiếp] Thánh Lễ Cầu Cho Các Đẳng Linh Hồn Tại Nghĩa Địa Phía Bắc – Giáo xứ Trung Đồng 2019”

  1. Chúc cha sk,, tôn giáo bạn ,hiểu thế nào là thờ cha me,, vì họ nói ,.ko cúng ,ko thờ ,(vậy đây là câu trả lời,)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *