TRUNG Thu Tuyên Quang – Lễ Hội Trung Thu Lớn Nhất Cả Nước – Các Bạn Đã Sắp Xếp Lịch ChưaKế hoạch tổ chức Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND về tổ chức Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019.
Kế hoạch tổ chức Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019 nhằm giới thiệu với nhân dân trong nước và quốc tế về hình ảnh miền đất, con người và các giá trị di sản văn hóa của Tuyên Quang, đặc biệt là giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa của quê hương cách mạng, “Thủ đô khu giải phóng – Thủ đô kháng chiến”; tiếp tục củng cố, xây dựng Lễ hội Thành Tuyên trở thành sản phẩm du lịch mang tầm quốc gia, góp phần thúc đẩy du lịch của tỉnh ngày càng phát triển, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 27/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Tôn vinh và phát huy kho tàng di sản phi vật thể quốc gia của các địa phương trong cả nước, góp phần tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương (Khoá XI) về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Theo đó, Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019 dự kiến được tổ chức tại thành phố Tuyên Quang từ ngày 12-14/9/2019 (14-16/8 Âm lịch) với sự tham gia của các huyện, thành phố trong tỉnh và mời một số đoàn đại biểu quốc tế: Địa phương, tổ chức quốc tế; tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, đại sứ quán các nước có quan hệ hợp tác với tỉnh. Ngoài ra Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019 dự kiến mời một số tỉnh, thành với loại hình di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: Múa Bồng (Lễ hội Làng riều Khú – Hà Nội); Múa trống Chhay-dăm (Tây Ninh); Đờn ca tài tử (Bạ Liêu); Chầu văn (Nam Định), hát Trống quân (Hưng Yên), Dân ca Quan họ (Bắc Giang), Xòe Thái (Sơn La), Hát Xoan (Phú họ) và Hát then của dân tộc Tày, lễ cấp sắc của dân tộc Dao (Tuyên Quang)…

Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019 được tổ chức với các nội dung: Lễ khai mạc Lễ hội và Liên hoan diễn ra trong 03 đêm chính: Lễ Khai mạc (Đêm thứ nhất) với chủ đề “Tuyên Quang – Tinh hoa hội tụ” vào 20 giờ 00′, ngày 12/9/2019 tại Sân khấu Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang; Đêm hội Thành Tuyên (Đêm thứ hai) với chủ đề “Lung linh sắc màu Đêm hội Thành Tuyên” vào 20 giờ ngày 13/9/2019 tại Sân khấu Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang; Chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân (Đêm thứ ba) với chủ đề: “Tuyên Quang – Hội nhập và Phát triển” vào 20 giờ, ngày 14/9/2019 tại Sân khấu lớn Quảng trường Nguyễn Tất Thành và cổng Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Bên cạnh đó, Lễ hội và Liên hoan còn có các hoạt động phụ trợ như: Tổ chức Ngày Văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội; Tổ chức Lễ động thổ (khởi công các hạng mục còn lại) xây dựng, cải tạo một số công trình tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương; Trưng bày, giới thiệu các sản vật đặc sắc của các địa phương trong tỉnh; Trưng bày, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm du lịch của Tuyên Quang và Lễ hội bia Hà Nội; Giải Quần vợt các câu lạc bộ tỉnh Tuyên Quang; Hoạt động hưởng ứng của các huyện trong tỉnh.

UBND tỉnh đề nghị Ban uyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Lễ hội và Liên hoan. Thẩm định nội dung khẩu hiệu tuyên truyền do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự thảo.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan Thường trực tham mưu UBND tỉnh về nội dung các hoạt động và các điều kiện tổ chức Lễ hội và Liên hoan. Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến đầu tư và các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày văn hóa Tuyên Quang tại Hà Nội; Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Sơn Dương và các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ động thổ (khởi công các hạng mục còn lại) xây dựng, cải tạo một số công trình tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào, huyện Sơn Dương; Đề xuất bộ nhận diện (logo, màu sắc và hình ảnh liên quan) cho Liên hoan để kết hợp với logo của Lễ hội Thành Tuyên (đã được thiết kế và bảo vệ bản quyền tác giả năm 2016) trong tất cả các ấn phẩm liên quan đến Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên; làm việc với nhóm tác giả, đạo diễn, âm nhạc, biên đạo múa, thiết kế mỹ thuật, sân khấu và các đơn vị liên quan: Xây dựng kịch bản, chương trình các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt đảm bảo theo đúng chủ đề đã nêu; tổ chức chỉ đạo luyện tập chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ Lễ Khai mạc theo tiến độ. Xây dựng ma két; trang trí khánh tiết sân khấu, âm thanh, ánh sáng phục vụ các hoạt động trong khuôn khổ của Lễ hội và Liên hoan tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành
#NTLvls #trungthutuyenquang

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri/

1 thought on “TRUNG Thu Tuyên Quang – Lễ Hội Trung Thu Lớn Nhất Cả Nước – Các Bạn Đã Sắp Xếp Lịch Chưa”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *