Then Trung Trực. sự tích cây đàn tính ; một số hình ảnh về hoạt động của Câu lạc bộ hát then đàn tính Trung Trực , bảo tồn, phát triển văn hóa hát then đàn tính

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri/

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *