Then Trung Trực. nhà sàn truyền thống dân tộc tày, GĐ Mã Trung Trực, Nơi sinh sống , hoạt động của gđ và nơi sinh hoạt văn hóa văn nghệ của CLB Hát then – Đàn tính Trung Trực; các hoạt động gắn liền với cuộc sống , sự nghiệp của gđ, bảo tồn, gìn gữ

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri/

abigailimaino

One thought on “Trung Trực Nhà sàn với hát then đàn tính”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *