Nền tảng kết nối doanh nghiệp – kế toán dịch vụ MISA StartBooks.vn giúp kết nối các doanh nghiệp có nhu cầu làm kế toán với các kế toán dịch vụ để giải quyết bài toán về chi phí cũng như nhân lực của các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ.

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Kinh doanh: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *