Công ty Cổ phần MISA- đơn vị hàng đầu trong việc phát triển các phần mềm quản lý tài chính kế toán, thuế cho doanh nghiệp Việt Nam, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ trong công tác quản lý tài chính kế toán, MISA đã ký kết hợp tác cùng các Đại lý thuế để cùng triển khai phần mềm kế toán và hóa đơn điện tử cho các doanh nghiệp này.

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Kinh doanh: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *