Phượng Hoàng Cổ Trấn – Một đô thị cổ của Trung Quốc nằm trên sông Đà Giang với nhiều ngôi nhà cổ kính cứ như Hội An Việt Nam mình ấy nhưng thật ra là đẹp hơn rất nhiều. Đi Phượng Hoàng Cổ Trấn vô cùng dễ dàng đối với cả những bạn không biết Hoa

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://aatapaatalu.net/category/du-lich/

Tagged :

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *