VTC | Cổng là nơi hội tụ, giao lưu nội khí và ngoại khí nên cần đảm bảo phong thủy cổng nhà ở tốt. Nhưng nếu nó bị thẳng với vách ngăn của hai nhà đối diện thì xử lý ra sao?

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri

admin

7 thoughts on “Tư vấn phong thủy cổng chính của ngôi nhà | VTC”

  1. ,,,$$$… bạn nói như vậy chưa đủ, có cái không đúng , tuy bạn là nhà Phong thuỷ , , , trong Địa , nguyên tắc không được phép sai , người xưa dậy ,,, cổ nhân viễn tắc sinh nhân kiệt ,,, cận tắc sinh sát nhân ,,, cao nhi viễn tử tôn nhân kiệt ,,, cận phi bức tử bại tuyệt ,,, ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *