Size: 31×40
Chi tiết:
Phần chữ phát quang
Có hai hộp đựng phía ngoài (có ngăn trong suốt)
Một ngăn lớn đựng sách vở… (có ngăn đựng laptop)
Có dây gài balo trước ngực

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://aatapaatalu.net/category/du-lich/

Tagged :

abigailimaino

49 thoughts on “[UNBOX] BALO COLKIDS CLUB SEASON 3”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *