Chương trình Vấn đáp Phật pháp số 13, sáng Chủ nhật ngày 23/12/2018. Câu hỏi: Thưa thầy chủ trì, thưa các sư. Sau khi được mọi người chia sẻ hình…

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/du-lich

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *