Vở Tô Ánh Nguyệt – Tập 1 ➥Tác giả: Cố soạn giả Trần Hữu Trang ➥NS. Lê Tín vai Ông Cả ➥NS. Bình Trang vai Bà Cả ➥NS. Tuấn Phong vai Minh ➥NS. Quỳnh.

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *