Vớt lươn giống ở bể lươn sinh sản và thuần lươn cho bà con tham khảo.

Nguồn: https://aatapaatalu.net/

Xem thêm bài viết: https://aatapaatalu.net/category/kinh-doanh

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *