#diemthihagiang #vochutichhagiang

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://aatapaatalu.net/category/bat-dong-san/

admin

3 thoughts on “Vụ nâng điểm thi Hà Giang: Vợ chủ tịch thoát hiểm ngoạn mục và những thỏa thuận: Không Được Nói”

  1. Quá nhẹ. Bộ trưởng bộ giáo dục Lê Hải An bị giết cũng vì ông muốn đưa vụ việc này ra ánh sáng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *