🎶🎵Bài hát: YÊU♥️

✍️🎼Sáng tác: Mary Trần, SDC
👩‍🎤🎸Trình bày: Sr.Xoan Nguyễn, SDC

_______________
#ILOVEJESUS
🔌Clip: Studio Thánh Ca

source: https://aatapaatalu.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://aatapaatalu.net/category/giai-tri/

abigailimaino

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *